Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Ewelina Tomczyk

Powołanie promotora: 23 luty 2021 r.


Proponowany tytuł rozprawy:

Państwa pojugosłowiańskie w kontekście konstruktywistycznego i instytucjonalnego paradygmatu integracji europejskiej


Tryb: doktorat - INPiSM UJ


Promotor: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
Promotor pomocniczy: dr Spasimir Domaradzki

 

Recenzenci:

 

Obrona:


Nadanie stopnia: