Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Franciszek Czech

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 8. 10. 2019 r.):

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
  • sekretarz komisji – dr hab. Dominik Sieklucki prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Ewa Marciniak – Uniwersytet Warszawski
  • recenzent – dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • recenzent – dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Artur Laska, prof. UKW – Uniwersytet w Bydgoszczy
  • członek komisji – dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:

  • wszczęcie: 5.04.2019 r.
  • powołanie komisji : 8.10.2019 r.
  • uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ: 26.05.2020 r.
Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ z dn. 26.05.2020 r. o nadaniu stopnia dr. hab.