Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Bartnik

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 8.10. 2019 r.):

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
  • sekretarz komisji – dr hab. Karol Derwich – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski
  • recenzent –  prof. dr hab. Henryk Chałupczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • recenzent – prof. dr hab. Dorota Praszałowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – prof. dr hab. Wojciech Łukowski – Uniwersytet Warszawski
  • członek komisji – prof. dr hab. Tadeusz Paleczny- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:

  • wszczęcie: 8.04.2019 r.
  • powołanie komisji : 8.10.2019 r.
  • uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ: 26.05.2020 r.
Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ z dn. 26.05.2020 r. o nadaniu stopnia dr. hab.