Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Grabowski

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9.01. 2020 r.):

  • przewodniczący komisji – dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • sekretarz komisji – dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Jakub Zajączkowski – Uniwersytet Warszawski
  • recenzent – dr hab. Agata Ziętek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • recenzent – dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
  • członek komisji – dr hab. Karol Derwich - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

wszczęcie: 26.04.2019 r.

powołanie komisji : 9.01.2020 r.

uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ: 23.06.2020 r.

 

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat PL
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego