Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Olga Janikowska

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 8.10. 2019 r.):

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
  • sekretarz komisji – dr hab. Krzysztof Koźbiał – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
  • recenzent – dr hab. Tadeusz Dmochowski – Uniwersytet Gdański
  • recenzent – prof. dr hab. Marek Bankowicz –  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Agnieszka Rothert – Uniwersytet  Warszawski
  • członek komisji – dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:
wszczęcie: 19.11.2018 r.
powołanie komisji : 8.10.2019 r.

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Decyzja CK
pdf
Autoreferat PL
pdf
Uchwała RDNopia o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego