Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Michał Lubina

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 2.04. 2019 r.):

przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
sekretarz komisji – dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
recenzent:
prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Stawrowski prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie*
  * decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.09. 2019 r. w sprawie zmiany recenzenta
– prof. dr hab. Stanisław Tokarski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie**
  ** decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3. 12. 2019 r. w sprawie zmiany recenzenta
recenzent – dr hab. Kazimierz Dziubka prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
recenzent – ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
członek komisji – prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
członek komisji – prof. dr hab. Robert Kłosowicz–  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:

wszczęcie: 17. 01. 2019 r.

powołanie komisji : 2.04.2019 r.

uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ: 23.06.2020 r.

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat PL
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego