Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Grzegorz Nycz

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.09. 2019 r.):

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Roman Kuźniar – Uniwersytet Warszawski
  • sekretarz komisji – dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Uniwersytet Gdański
  • recenzent – prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • recenzent – dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Bartosz Bolechów – Uniwersytet Wrocławski
  • członek komisji – dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ –  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

wszczęcie: 7. 03. 2019 r.

powołanie komisji : 3.09. 2019 r.

uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ: 23.06.2020 r.

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat PL
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego