Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Adam Drosik

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3 września 2019 r.):

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Kazimierz Perechuda- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • sekretarz komisji – dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – prof. dr hab. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • recenzent – dr hab. Joanna Cewińska – Uniwersytet Łódzki
  • recenzent – dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska – Uniwersytet Warszawski
  • członek komisji – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:
wszczęcie: 23. 04.2019 r.
powołanie komisji :  3 września 2019 r.
uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ : 25. 02. 2020 r.

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat
pdf
Uchwała RDN o Polityce i Administracji o nadaniu stopnia dr. hab.