Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Łukasz Fyderek

Komisja habilitacyjna:

  • przewodniczący komisji – dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • sekretarz komisji – dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Bartłomiej Nowotarski, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • recenzent – prof. dr hab. Janusz Danecki – Uniwersytet Warszawski
  • recenzent – prof. dr hab. Marek Dziekan –  Uniwersytet Łódzki
  • członek komisji – dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • członek komisji – prof. dr hab. Bogusław Pacek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:
wszczęcie: 30.04.2019 r.
powołanie komisji : 5.02.2020 r.

uchwała Rady Dyscypliny: 24.11.2020 r.
Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nopia z dn. 24 listopada 2020 r. o nadaniu stopnia dr. hab. Łukaszowi Fyderkowi