Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Bajor

Komisja habilitacyjna:

 

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Józef Fiszer – Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
  • sekretarz komisji – dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
  • recenzent – dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG– Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Michał Słowikowski – Uniwersytet Łódzki*

* decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 4. 03. 2020 r. w sprawie

zmiany recenzenta

  • recenzent – prof. dr hab. Joachim Diec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Oksana Voytyuk – Uniwersytet w Białymstoku
  • członek komisji – dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

Harmonogram:

wszczęcie: 30.04.2019 r.

powołanie komisji : 5.02.2020 r.

uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ: 23.06.2020 r.

Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do CK
pdf
Autoreferat PL
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji UJ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego