Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Jach

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 9.01. 2020 r.):

  • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki
  • sekretarz komisji – dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • recenzent – dr hab. Andrzej Wierzbicki, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
  • recenzent – dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • recenzent – dr hab. Łukasz Jakubiak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • członek komisji – dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • członek komisji – prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Harmonogram:
wszczęcie: 30.04.2019 r.
powołanie komisji : 9.01.2020 r.

data Uchwały Rady Dyscypliny: 24.11.2020 r.
Pliki do pobrania
pdf
Wniosek do KC
pdf
Autoreferat PL
pdf
Uchwała Rady Dyscypliny Nopia z dn. 24.11.2020 r. o nadaniu stopnia dr. hab. Annie Jach